Lise

Bu program Liselerinin 9-10-11 ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören tüm öğrencilere yönelik bir programdır

Okullarında gördükleri İngilizce dersinde istedikleri başarıyı elde edemeyen öğrenciler takviye alarak , derslerdeki başarılarının yanı sıra özgüvenlerini artırırlar ve dil yeteneğini ve yeterliliğini geliştirirler.

AMAÇ

Okul müfredatları ile paralel olan programlarımız sadece bir takviye programı olmakla kalmaz ,aynı zamanda Üniversite eğitiminde Hazırlık Sınıfını atlamak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış olurlar.