YDS / YÖKDİL

YDS / YÖKDİL

Gramer konu anlatımları, kelime çalışmaları ve soru çözüm teknikleri ile sınav stratejisi içeren nokta atışı hedefli bir programdır. Alanında uzman eğitimciler sınav sistemine en uygun konu ve soru içerikleri bulunan yayınlarla eğitim vermektedir. Farklı gün ve saatlerde ve katılımcının seviyesine uygun olan programlarda kursiyerlere ders saatleri dışında etütler verilmekte ve deneme sınavları uygulanmaktadır.Kur bitiminde, kursiyerlere kuru başarıyla tamamladıklarını gösteren sertifika verilir.

YDS / YÖKDİL AVANTAJLARI

Yüksek Lisans
Yardımcı Doçentlik
Doktora
Yurt dışı göreve seçilme
Doçentlik başvuruları
Görevde yükselme
Devlet memurluğunda dil tazminatı
Turist rehberliği kokart uygulaması
Görevde yükselme
TUS ve DUS sınavlarında