KURUMSAL İNGİLİZCE

KURUMSAL İNGİLİZCE

Gelişen ve kalkınan dünya ekonomisinde firmalarda istihdam edilmekte olan yada iş hayatına girmeye adayher düzeydeki personele kurum ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yabancıdil eğitim programıdır.İş hayatı içerisinde ihtiyaç duyulan İngilizce konuşma, yazışma, sunum ve tanıtım, konferans ve iş seyahatleri gibi alanlarda kursiyerlere yabancı dil yeterliliği kazandırmak hedeflenir.
Seviye tespit sınavı
Türk hocalar ile gramer ve konu anlatımları
Yabancı hocalar ile konuşma saatleri
Ders materyalleri
Akıllı derslikler
Farklı gün ve saatlerde programlar
Farklı seviyelerde yabancı kitaplardan oluşan kütüphanemize erişim
Kurs bitirme sertifikası