İLKOKUL/ORTAOKUL İNGİLİZCESİ(JUNIOR)

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8. Sınıflar

CNR Dil Akademisi güvencesiyle Çocuklarınız için İngilizce problem olmaktan çıkıyor !

GELECEGE YATIRIM YAPIN!
İlerde başarılı olmasını istediğiniz çocuğunuzun;
İngilizce öğrenmesini, İngilizcenin önemini ve kendisine ne gibi avantajlar sağlayabileceğini kavramasını, İngilizceyi yalnızca bir ders olarak değil, geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak görmesini, Ve yeni çevreler edinmesini mi istiyorsunuz?

Eğitim Programının Amaçları

Globalleşme çağında yabancı bir dilin, özellikle de İngilizce bilmenin iletişim aracı olarak önemi artmıştır.

Buna bağlı olarak yabancı dil öğrenimi çocuklarımızın gelecekte sağlam bir şekilde yerlerini alabilmelerinde zorunlu hale gelmiştir.

Bu noktada CNR Dil Akademisi yabancı dilde ezberi değil anadile yakın “dil edinimi” temel alan bir anlayışla, başarısı uluslararası standartlarla ölçülebilen Junior İngilizce Eğitim Programını öğrencilerine uygulamaktadır.

Çocuklar için özel olarak hazırlanmış programımız doğrultusunda öğrencilerimiz okul ders müfredatına paralel olarak çalıştırılmaktadır.

Bu sayede öğrenciler derslerinde ve sınavlarda üstün başarı gösterirken aynı zamanda İngilizce konuşabilme yeteneği kazanırlar.